wrz 29 2014

Wymiar stabilności – ćwiczenia aktywujące system limbiczny (energetyzujące).

1) Woda – stresy psychologiczne i wywołane przez otoczenie zmniejszają poziom wody w ciele, prowadzą do odwodnienia w komórkach. Woda jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania układu limbicznego i jest jedną z najważniejszych substancji w ciele – stanowi 45% do 75% jego całkowitej wagi. Woda jest czynnikiem energetyzującym i jest konieczna nie tylko do życia ale i do uczenia się, a ponadto odgrywa ważną rolę w elektrycznej aktywności ciała, dystrybucji tlenu i odżywianiu jak i aktywizuje mózg dla elektrycznych i chemicznych reakcji między mózgiem a układem nerwowym. Regularne picie wody małymi łykami utrzymuje ciało nawodnionym i pracującym z optymalną efektywnością. Osoby zdrowe powinny pić dziennie około 1,5 litra wody na 45 kg wagi ciała. Dlatego podczas stresu i wykonywania ćwiczeń gimnastyki mózgu warto popijać wodę.

2) Energetyzator (akumulator) – siedząc na podłodze po turecku lub na krześle z wdechem, wyginamy się w łuk (zachowując kierunek od dołu ku górze), na wydechu opuszczamy głowę i robimy koci grzbiet (zachowując kierunek od góry do dołu).
Co zyskasz – wzrost aktywności i koordynacji, stymulacja przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego, wyzwolenie twórczego myślenia.

3) Punkty na myślenie – ćwiczenie możliwe do wykonania również w pozycji siedzącej. Jedną ręką masuj punkty (miękkie miejsca bezpośrednio pod obojczykami z lewej i prawej strony klatki piersiowej, między pierwszym a drugim żebrem), a drugą połóż na pępku.
Co zyskasz – poprawa przekazywania informacji od prawej półkuli do lewej połowy ciała i odwrotnie, stymulacja aorty, zwiększenie potoku elektromagnetycznej energii, likwiduje odwracanie liter i cyfr, prawidłowo układa ciało podczas czytania, wzmaga przepływ krwi przez tętnicę szyjną przez co poprawia ukrwienie i dotlenienie mózgu

4) Punkty uziemienia – końcami palców jednej ręki dotknij brody pod dolną wargą, a palce drugiej ręki połóż na górnej części kości łonowej. Patrz w dół (na podłogę).
Co zyskasz – poprawa pracy w polu środkowym, usprawnisz: stabilność, uziemienie (wodzenie oczami w dole dla rozwoju umiejętności widzenia z bliska), umiejętności organizacyjne (ruch oczu w pionie i poziomie), umiejętność nie gubienia wierszy i kolumn w czasie czytania, pisanie i prace matematyczne.

5) Punkty równowagi – jedną rękę połóż na wgłębieniu u podstawy czaszki za uszami a drugą na pępku. Zmień położenie rąk.
Co zyskasz – pobudzenie i koncentracja świadomości, poprawa podejmowania decyzji, rozluźnienie napięcia przy ruchu szczęk i kości czaszki, rozumienie podtekstu napisanego „między wierszami”, zrozumienie punktu widzenia autora tekstu, usprawnienie krytycznej oceny i podejmowania decyzji, umiejętność rozróżniania przy pisaniu i matematyce.

6) Punkty przestrzeni – końcami palców jednej ręki dotknij miejsca między górną wargą a nosem, drugą rękę połóż tuż powyżej kości łonowej. Wzrok skieruj do góry. Zamień ręce.
Co zyskasz – poprawa zdolności pracy w polu środkowym, rozluźnienie centralnego układu nerwowego, poprawa: percepcji głębokości wyobrażenia, zdolności widzenia blisko i daleko, umiejętności organizacyjnych, skupienia na zadaniu.

7) Pozycja Dennisona I (Pozycja Cook’a) – usiądź i skrzyżuj nogi w kostkach, wyciągnij ręce przed siebie i przekręć dłonie grzbietami do siebie, tak by kciuki były skierowane w dół. Teraz przełóż jedna rękę przed drugą tak by dłonie dotykały się wewnętrznymi stronami (kciuki nadal są skierowane w dół), skrzyżuj palce dłoni, zegnij ręce w łokciach i oprzyj skrzyżowane ręce na piersi. Zamknij oczy, język połóż na podniebieniu. Oddychaj swobodnie. Podczas wdechu język przyciskaj do podniebienia a w czasie wydechu rozluźniaj go.
Pozycja Dennisona II – nogi w lekkim rozkroku oparte o podłogę, końce palców obu dłoni dotykają się. Oczy język i oddech jak w części I.
Co zyskasz – emocjonalną stabilność, „uziemienie”, zwiększenie uwagi, swobodny ruch kości czaszki, poprawisz: wyraźne słyszenie, mowę, pisanie prac kontrolnych.

8) Punkty pozytywne – dotknij lekko końcami palców punktów, które znajdują się na czole, bezpośrednio nad oczami, równo po środku między linią włosów a brwiami.
Co zyskasz – wzmocnienie czołowych części mózgu, osłabienie reakcji odruchów wymuszonego działania, pozytywny wpływ na procesy nauki pisania, matematyki i pamięci długotrwałej.

9) Kapturek myśliciela – dużymi palcami i kciukiem chwyć małżowinę uszną i masuj ją (odciągając do tyłu i ściskając). Masaż zaczynaj od góry i przesuwaj się w dół do płatka ucha.
Co zyskasz – przekraczanie środkowej audytywnej linii (mającej związek z uwagą słuchową, rozpoznawaniem, rozróżnianiem, percepcją, pamięcią), słuchanie własnego głosu w czasie mówienia, poprawa pracy pamięci krótkotrwałej, doskonalenie dialogu wewnętrznego, zgodnego słuchania obydwoma uszami, słuchanie ze zrozumieniem, doskonalenie: wystąpień publicznych, śpieu, gry na instrumencie.

10) Energetyczne ziewanie – dotknij końcami palców miejsca na zębach tuż przed miejscem gdzie łączy się dolna szczęka z górną, masuj te miejsce, lekko otwórz usta, wyobraź sobie, że ziewasz.
Co zyskasz – poprawa: percepcji sensorycznej, motorycznych funkcji oczu i mięśni, odpowiadających za dźwięk i żucie, procesów utleniania w organizmie, usprawnienie: uwagi i percepcji wzrokowej, komunikacji, umiejętności wybierania potrzebnej informacji, głośnego czytania, twórczego pisania, wystąpień publicznych.

11) Oddychanie przeponowe – zrób wdech nosem. Najpierw oczyść płuca, robiąc krótkie wydechy przez zaciśnięte wargi (wyobraź sobie że chcesz utrzymać piórko w powietrzu). Po tym, wydech możesz robić nawet nosem. w pozycji stojącej lub leżącej kładziemy dłonie na dolnej części brzucha. Bierzemy głęboki wdech, czujemy jak dłonie na wdechu podnoszą się a na wydechu opuszczają się. Zrób wdech i licz do trzech, zatrzymaj oddech na trzy sekundy, wydychaj licząc do trzech, znowu zatrzymaj oddech na trzy sekundy. Powtórz całość jeszcze raz.
Co zyskasz – zwiększenie aktywności i koncentracji, poprawa koordynacji prawej i lewej strony ciała, pogłębienie oddechu, rozluźnienie centralnego układu nerwowego, ustalenie rytmu ruchów kości czaszki, poprawa głośnego czytania i mowy.

Tekst pochodzi ze strony: http://www.fazi.strefa.pl/MOZG.html

wrz 29 2014

Wymiar koncentracji – ćwiczenia aktywujące pień mózgu i płat czołowy (rozciągające)

1) Sowa – jedną ręką chwyć mocno mięśnie barku, głowę powoli odwracaj w lewo a potem w prawo, podbródek trzymaj prosto. Głową sięgaj maksymalnie w prawo i w lewo, aby rozluźnić mięśnie szyjne. Zrób wdech, gdy głowa jest w skrajnym położeniu tu gdzie ręka trzyma ramię, wydech w czasie obrotu głowy. Powtórz trzymając drugą ręką drugie ramię.
Co zyskasz – przekraczanie środkowej audialnej linii (poprawa uwagi słuchowej, percepcji i pamięci), słuchanie własnego głosu, doskonalenie dialogu wewnętrznego, rozwój luźnego ruchu oczu, poprawa słuchania ze zrozumieniem, mowę i ustny komunikat, matematyczne wyliczenia, usprawnienie pamięci i pracy z komputerem.

2) Aktywna ręka – podnieś rękę do góry, chwyć ją drugą ręką. Podniesiona ręka stawia opór ręce trzymającej na wydechu w czterech kierunkach: w stronę głowy, do przodu, do tyłu, od ucha. Powtórz wszystko zmieniając ręce. Co zyskasz – rozwój wyraźnej mowy i językowych zdolności, rozluźnianie przepony, koordynacja „ręka-oko”, poprawa kaligrafii, usprawnienie zasad pisowni, twórcze pisanie.

3) Zginanie stopy – usiądź zegnij nogę w kolanie i połóż ją na udzie drugiej nogi, tak by zewnętrzna kostka dotykała uda. Końcami palców chwyć podstawę i miejsce mocowania mięśnia podudzia, następnie zginaj i prostuj stopę. Co zyskasz – integracja tylnych i przednich części mózgu, rozwój wyraźnej mowy i językowych umiejętności, zrozumienie w czasie czytania i słuchania, zdolność twórczego pisania, zdolność podążania za logiką zadania i dokończenia go.

4) Pompowanie piętą (przyciskanie dzwonka – stań prosto, odstaw jedną nogę do tyłu stawiając ją na palcach. Na wydechu zegnij w kolanie nogę stojącą z przodu a piętę tylnej nogi staraj się postawić na podłodze. Na wdechu podnoś się, prostując przednią nogę i podnosząc piętę tylnej nogi. Tylna noga powinna być wyprostowana. Zmień nogi. Co zyskasz – integracja tylnych i przednich części mózgu, rozwój wyraźnej mowy i językowych umiejętności, słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, zdolności twórczego pisania, zdolności do zakańczania rozpoczętego procesu.

5) Luźne skłony (sięganie po piłkę) – stań i skrzyżuj nogi w kostkach, zrób luźny skłon tułowia do przodu wyciągając ręce przed siebie (jakby oddając ciało działaniu przyciągania ziemskiego).
Co zyskasz – odczuwanie uziemienia i stabilności, poprawa: wzrokowej integracji, czytania ze zrozumieniem, liczenia w pamięci, abstrakcyjnego myślenia.

6) Wypady – rozstaw nogi szerzej od pleców, przekręć nogi tak by stopy były ustawione do siebie pod kątem prostym, Zegnij jedną nogę w kolanie i przenieś nogi, drugą nogę trzymaj prosto. Tułów trzymaj prosto. Zrób wypad na zgiętą nogę i odwróć głowę w stronę zgiętej nogi.
Co zyskasz – przekraczanie i praca w środkowej strefie ciała, rozwój percepcji przestrzennej i zrozumienia, relaksacja całego ciała, aktualizacja pamięci krótkotrwałej.

7) Wahadło – opuść podbródek maksymalnie w dół, poruszaj głową powoli od jednego ramienia do drugiego, oddychaj swobodnie.
Co zyskasz – poprawa: obuocznego patrzenia, umiejętności pisania, czytania, stabilności, uziemienia, rozluźnienia centralnego układu nerwowego, sprawność: głośnego czytania, cichego czytania, mowy i języka.

8) Kobra – usiądź i oprzyj dłonie na stole, trzymaj plecy rozluźnione, zacznij oddychać tak jakby „od podstawy kręgosłupa”. Skup się na oddechu tak jakby był źródłem twej siły (a nie pracą mięśni).
Co zyskasz – przekraczanie środkowej linii ciała, , rozluźnienie centralnego układu nerwowego, obuoczne widzenie, zgodna praca obojga oczu, słuchanie ze zrozumieniem, poprawa umiejętności mowy, kontrola motoryki precyzyjnej.

Tekst pochodzi ze strony: http://www.fazi.strefa.pl/MOZG.html

wrz 29 2014

Wymiar lateralności – ćwiczenia aktywujące lewą i prawą półkulę mózgu

Zestaw ćwiczeń na przekraczanie środkowej linii ciała

1) Ruchy naprzemienne – w pozycji stojącej dotykanie lewą ręką prawego podniesionego kolana i odwrotnie dotykanie prawą ręką podniesionego lewego kolana (ćwiczenie przypomina chodzenie/marsz w miejscu). Naprzemienne, równoczesne odchylanie lewej nogi, prawej ręki oraz lewej ręki i prawej nogi, albo – również naprzemienne – dotykanie prawą ręką lewej stopy i lewą ręką stopy prawej. Dotykanie lewą ręką prawego ucha i odwrotnie, krzyżowanie wyprostowanych ramion przed klatką piersiową na zmianę, tak, aby wyżej była ręka lewa, potem prawa, dotykanie prawą ręką lewej pięty przed sobą z jednoczesnym uniesieniem w górę lewej wyprostowanej ręki i odwrotnie. W pozycji leżącej dotykanie na przemian prawym łokciem lewego kolana, lewym prawego. Ruchy naprzemienne powinny być wykonywane możliwie powoli i stosowane w ciągu dnia możliwie jak najczęściej i w urozmaicony sposób wykorzystując swoją wyobraźnię. Jak wskazuje nazwa należy połączyć ruch prawej nogi z ruchem lewej ręki i odwrotnie. Zacznij od zwykłego marszu w miejscu z wymachiwaniem rąk, a potem wymyślaj inne ćwiczenia wykorzystując wyobraźnię.
Co zyskasz – wzmożenie aktywności organizmu, ogólna poprawa koordynacji ruchowej lewej i prawej strony ciała, wzmocnienie oddechu, wzrost energii, poprawa: wzroku, słuchu, pisania, pamięci. Usprawnienie umiejętności: czytania, czytania ze zrozumieniem

2) Leniwe ósemki – zaciśnij pięść i kreśl kciukiem skierowanym do góry, na wysokości oczu płynnym ruchem poziomą (położoną) ósemkę wodząc oczami po kształcie tej usemki (mając głowę nieruchomo), zaczynając od punktu środkowego w lewo do góry (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) a później w prawo do góry (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Zakreśl ósemkę po 5 razy, najpierw lewą ręka potem prawą i obiema jednocześnie. Ósemki można kreślić w przestrzeni, na dłoni, plecach drugiej osoby, na papierze, tablicy lub piasku czy ścianie. W celu rozluźnienia mięśni ciała, można ósemkę rysować różnymi częściami ciała np. biodrami, nogami, stopami, kolanami, nosem. Podczas wykonywania ćwiczenia można, stać, siedzieć lub leżeć.
Co zyskasz – wzmocnienie integracji pracy obu półkul mózgowych, usprawnienie percepcji wzrokowej (koordynacja wzroku), polepszenie widzenia obwodowego, pomoc w czytaniu i pisaniu (polepszenie mechanizmu czytania – ruch oczu z lewej do prawej), poprawa pamięci krótko i długo trwałej, relaksacja, wyciszenie, aktywizacja mózgu dla przekraczania środkowej wizualnej linii, rozpoznawanie znaków przy pisaniu, usprawnienie czytania ze zrozumieniem, płynności pisania, poprawa poczucia równowagi, zdolność postrzegania obydwoma oczyma.

3) Rysowanie oburącz – na płaszczyźnie lub w przestrzeni narysuj oś symetrii (linię wględem środka) na wprost nosa, rysuj obydwoma rękoma jednocześnie tak, by rysunek z jednej strony był zwierciedlanym odbiciem drugiej strony. Można rysować w powietrzu na „niewidzialnej planszy”. Zacznij od prostych rysunków: litery, liczby, choinka, domek, serca – jedno pod drugim itp., wykonuj lustrzane ruchy rąk (np. lewą stronę choinki – rysuj lewą ręka, prawą stronę – prawą ręką). Możesz pisać swoje imię od środka na zewnątrz (lub od zewnątrz do środka, jeśli jesteś leworęczny). Wykorzystaj to ćwiczenie do zapisywania słów czy wzorów, które chcesz zapamiętać.
Co zyskasz – Poprawa: pisania, zapamiętywania, koordynacji ręka-oko, orientacji w przestrzeni, rozluźnienie napięcia: nadgarstków, ramion, obręczy barkowej, przekraczanie środkowej kinestetycznej linii ciała, uświadomienie przestrzeni wokół siebie oraz wzrokowe rozróżnianie, poprawa umiejętnośći matematycznych.

4) Alfabetyczne ósemki – (modyfikacja leniwej ósemki), po narysowaniu kilku leniwych ósemek wpisujemy w nią małe pisane litery, w lewej lub prawej połowie w zależności od kierunku pisania, pierwszego odcinka danej litery, który ma być zgodny z kierunkiem ósemki. Po każdej literze rysujemy kilka leniwych ósemek. Ćwiczenie można wykonywać w przestrzeni lub na płaszczyźnie.
Co zyskasz – Poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej ręka-oko i automatyzajca pisania i literowania, usprawnienie techniki i zasad pisowni. Ułatwienie nauki i poprawnego stosowania zasad ortografii, zwiększenie obszaru obwodowego widzenia, poprawia twórcze pisanie, pomaga w rozpoznawaniu i kodowaniu symboli, poprawia zdolności manualne, precyzję ruchów.

5) Słoń – wyciągnij rękę w przód, grzbietem dłoni do góry, głowę połóż na ramieniu wyciągniętej ręki, nogi w kolanach lekko ugięte, mały rozkrok. Rysuj ręką w powietrzu obszerne leniwe ósemki (ucho przyklejone do ramienia). Całe ciało prostuj. Wzrok podąża za poruszającą się ręką. Zrób to samo drugą ręką pamiętając, że w obu przypadkach kierunek pisania w lewo do góry. Ćwiczenie powtarzamy po trzy, cztery razy każdą ręką.
Co zyskasz – przekroczenie środkowej audytywnej linii ciała, stymulacja mowy wewnętrznej, wzmocnienie koordynacji ręka-oko, poprawa mowy, pisma, percepcji słuchowej i ruchu, a także organizacji, równowagi, koncentracji i zapamiętywania (szczególnie cyfr), twórcze myślenie, słuchanie własnego głosu, rozwój pamięci długotrwałej, poprawa zintegrowanego widzenia.

6) Motyl na suficie – Podnosimy do góry głowę i nosem na suficie kreślimy leżące ósemki. Zaczynamy w lewo do góry
Co zyskasz – koordynacja wzrokowo ruchowa, poprawa mechanizmu czytania i pisania.

7) Kołyska – usiądź na podłodze, ręce lekko ugięte oprzyj z tyłu utrzymując tułów podniesiony. Nogi zegnij w kolanach i podnieś stopy do góry. Usuń napięcie w jednym biodrze potem w drugim, robiąc nieduże ruchy nogami przenosząc zgięte w kolanach nogi z jednej strony na drugą.
Co zyskasz – symulację przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego, zwiększenie aktywności mózgu, wzmocnienie systemu nerwowego, niwelację nadmiernych napięć, rozwój zdolności do pracy w środkowym polu ciała, umiejętności wzrokowego śledzenia za ruchami w kierunku od lewej do prawej strony, nawyki skupiania uwagi i zrozumienia

8) Rowerek – w pozycji leżącej – wykonaj to ćwiczenie na miękkiej powierzchni. Podnieś ręce i głowę do góry, obejmij głowę dłońmi i podtrzymuj ją. Prawym łokciem dotykaj lewego kolana, potem lewym łokciem prawego kolana, itd. Oddychaj rytmicznie.
Co zyskasz – integracja lewej i prawej strony ciała, poprawa czytania, poprawa umiejętności słuchania, pisania, usprawnienie zasad pisowni i zdolności matematycznych.

9) Krążenie szyją – zawieszamy ciężko głowę i powolnym ruchem przenosimy ją od ramienia do ramienia, tak aby broda była jak najbliżej klatki piersiowej. Robimy to na wydechu. W skrajnym bocznym położeniu głowy wykonujemy wdech i powtarzamy czynność.
Co zyskasz – relaksacja, zwiększenie koncentracji, pogłębienie oddechu, wzmocnienie środkowego pola widzenia, poprawa czytania ze zrozumieniem, wyrażania emocji, myślenia, pamięci i zdolności matematycznych

Tekst pochodzi ze strony: http://www.fazi.strefa.pl/MOZG.html

wrz 08 2014

Jak ciekawie i skutecznie uczyć matematyki?

Notice

Uwaga! Matematyka może być ciekawa!

Ciekawe lekcje matematyki to niestety rzadkość. Dlatego niezwykle cenne jest odpowiednie przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z matematyki. Z pomocą przychodzi projekt PIKTOGRAFIA – Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem piktogramów Asylco, który jest projektem realizowanym w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3.4 Poprawa jakości kształcenia.

Jak podają autorzy: „Język symboliczny jest nie tylko skutecznym narzędziem do komunikowania się w różnych sytuacjach, ale jest również potężnym narzędziem ułatwiającym rozwiązywanie problemów, w tym także dotyczących życia codziennego. Język symboliczny jest narzędziem wspierającym myślenie matematyczne, ale sam także musi być przez matematyczne myślenie wspierany.”

Na stronie projektu, znajdują się scenariusze lekcji oraz materiały, które uatrakcyjnią każdą lekcję matematyki oraz skutecznie aktywizują uczniów do nauki.

Opracowany pakiet edukacyjny dostarczany jest w wersji elektronicznej. Posługiwania się nim można nauczyć się w ramach szkolenia e-learningowego.

 

wrz 08 2014

Jak Ci minął dzień?

Czasami bardzo trudno uzyskać informację od dziecka o tym jak minął mu dzień w szkole, na treningu czy na innych zajęciach. Gdy zadaję pytanie: „Jak Ci minął dzień?”, prawie zawsze słyszę: „dobrze”. O wiele więcej można się dowiedzieć wykorzystując jedno z pytań z poniższej listy, które może być dobrym wprowadzeniem do rozmowy o wydarzeniach, jakie miały miejsce.

20 pytań o to, jak minął dzień w szkole:

 1. Co było najlepszą rzeczą, która zdarzyła się dzisiaj w szkole? (Co było najgorszą rzeczą, która stała się dzisiaj w szkole?)
 2. Powiedz mi, z czego się dziś śmiałeś/-aś?
 3. Gdzie jest najfajniejsze miejsce w szkole?
 4. Powiedz mi, jakie dziwne słowo dziś usłyszałeś/-aś?
 5. Obok kogo siedziałeś/-aś podczas obiadu?
 6. W jaki sposób pomogłeś/-aś dzisiaj komuś?
 7. Wymień jedną rzecz, jakiej nauczyłeś/-aś się dzisiaj, a jakiej nie znałeś wczoraj?
 8. W którym momencie w szkole byłeś/-aś dziś najszczęśliwszy/-a?
 9. W którym momencie w szkole dzisiaj się nudziłeś/-aś?
 10. Z kim chciałeś/-aś się dzisiaj bawić na przerwie, a nie miałeś/-aś okazji?
 11. Opowiedz mi o czymś dobrym, co się dziś wydarzyło.
 12. Co możesz zrobić, by dowiedzieć się jak najwięcej podczas lekcji?
 13. Jakie jest najlepsze miejsce na zabawę podczas przerwy?
 14. Kto jest najzabawniejszą osobą w twojej klasie? Dlaczego jest taki/-a zabawny/-a?
 15. Jaki element obiadu smakował ci najbardziej?
 16. Jakbyś jutro mógł na jeden dzień stać się nauczycielem, co byś zrobił/-a?
 17. Jeśli mógłbyś zamienić się miejscami z kimś w klasie, to z kim? Dlaczego?
 18. Powiedz mi o trzech różnych sytuacjach, w których użyłeś/-aś dzisiaj w szkole ołówka.
 19. Jeśli do klasy przyleciałby statek kosmiczny, kogo chciałbyś/-abyś, aby zabrał? Dlaczego?
 20. Jeśli grałaby w szkole muzyka, jaką piosenkę byś wybrał/-a

Źródło dokumentu

cze 04 2014

Mnożenie na palcach

Jak mnożyć z użyciem palców? Zobacz:

cze 04 2014

Matematyczne triki

Mnożenie liczb z wykorzystaniem linii. Zobacz jak można w bardzo łatwy sposób wykonywać działania matematyczne.

maj 19 2014

Blogi w edukacji

Jak wykorzystać blog w trakcie lekcji oraz aktywizować uczniów do twórczej, kreatywnej pracy?

Zobacz, jak dzięki kilku prostym zabiegom możesz uatrakcyjnić swoje zajęcia.

blog

 

mar 12 2014

Integracja grupy

Praca w grupie, która jest zintegrowana i świadoma celów do których dąży jest „czystą” przyjemnością. Warto zatem poświęcić czas, na to aby grupę (klasę) zintegrować, aby w kolejnej fazie ukierunkować jej działania.

Istnieje wiele pomysłów, w jaki sposób można zintegrować grupę. Duża grupa ww. metod wykorzystuje muzykę i proste choreografie. Ciekawym pomysłem jest: „Cup songs” – rytm wybijany przez grupę uczniów za pomocą kubków.

Instrukcja przedstawiająca kolejność ruchów:

Nie można również zmarnować okazji do nauczenia się paru zwrotów w języku angielskim: zobacz tekst piosenki.

mar 10 2014

Metoda „World Cafe”

worldcafe

Metoda „World Cafe” powstała na bazie kilku prostych idei wynikających m.in.: z obserwacji zachowań społecznych. Twórczyni metody: Juanita Brown, zauważa że nie ma lepszego miejsca na filozoficzne przemyślenia i rozmowy oraz wymianę doświadczeń jak kawiarnia. Stąd w nazwie metody pojawia się: „Cafe” – czyli miejsce formowania się głębokich myśli i podejmowania najważniejszych decyzji.

7 etapów wdrażania metody „World Cafe„:

 1. Ustal temat główny – zwróć uwagę na powody, dla których ludzie mają się spotkać i co chcesz przez to osiągnąć. Pamiętając o celu spotkania, wybierz najważniejsze elementy, które ukierunkują działania na osiągnięcie celów np.: kto będzie brał udział w dyskusji, jaki temat jest najbardziej istotny, jakiego rodzaju zagadnienia będą poruszane itp.
 2. Zaaranżuj komfortową przestrzeń do pracy – gospodarze wszystkich kawiarni dbają o to, aby goście czuli się u nich komfortowo, bo tylko w takim stanie są odprężyć się i myśleć twórczo. Zwróć uwagę, aby zaprojektowana przestrzeń dawała swobodę przemieszczania się i zapewniała przyjazną atmosferę.
 3. Wyeksponuj najważniejsze pytania – „wydobycie” wiedzy wymaga zadawania właściwych pytań. Znajdź pytania, które są najistotniejsze dla rozwiązania problemu. Takie pytania potrafią przyciągać „zbiorową energię” i skutecznie przyczynić się do rozwiązania problemu. W zależności od tego ile czasu chcesz poświęcić na rozwiązanie problemu, możesz zadawać pojedyncze pytania lub podzielić uczestników na kilka grup. Każda z nich może siedzieć przy oddzielnym stoliku i dyskutować na wybrany/wskazany problem, będący częścią omawianego zagadnienia.
 4. Angażuj wszystkich do przeprowadzania zmian – większość z nas nie pragnie tylko uczestniczyć w rozmowie, ale chcemy aktywnie przyczyniać się do wprowadzania zmian. Ważne jest aby zachęcać każdego do wzięcia udziału w dyskusji, aktywnego słuchania i wypowiadania własnych opinii.
 5. Pokaż problem z różnych perspektyw – możliwość poruszania się pomiędzy stołami, sprawia, że zaczynamy aktywnie myśleć i łączyć przekazywane informacje w całość. Zataczamy coraz szersze kręgi, poszerzamy własne postrzeganie, pobudzając się jeszcze bardziej do działania – generowania nowych rozwiązań i pomysłów.
 6. Słuchaj aktywnie – słuchanie jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką posiadamy. Jakość naszego słuchania jest prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem determinującym sukces spotkania w „World Cafe„. Umiejętność postrzegania, analizowania i łączenia informacji w całość stanowi najważniejszą część pracy w kawiarni.
 7. „Żniwa”– rozmowy w mniejszych grupach mają na celu zebranie informacji kluczowych dla procesu, ale dopiero ich zestawienie w całość daje nam podgląd na całe zagadnienie. Ostatnia faza „World Cafe„, określana jako „żniwa” polega na publicznej prezentacji wniosków wypracowanych przez każdą z grup. Proces ten można wspierać narzędziami graficznymi.

 

 

 

 

 

Starsze posty «