«

»

lt. 24 2014

5 pytań

Ćwiczenie polega na sformułowaniu 5 pytań do wybranej informacji.