«

»

lt. 24 2014

Definicje na wesoło

Ćwiczenie polega na redefiniowaniu znanych pojęć.To przykład twórczego podejścia do interpretacji znanych zjawisk, postaw czy postaci – wykraczanie poza działanie i myślenie rutynowe.