«

»

lt. 24 2014

Wyobraź sobie, że …

Pobudzenie wyobraźni twórczej jest kluczowe dla wynalazku czy stworzenia dzieła sztuki. Wyobraźnia twórcza to zdolność do tworzenia obrazów rzeczy i zjawisk, które nie są dostępne w danej chwili naszym zmysłom. Zadanie ma pomóc w tworzeniu „obrazów mentalnych” (wyobrażeń) przez odwołanie się do nietypowych skojarzeń.