«

»

lt. 24 2014

Kreatywność – definicje

W literaturze można spotkać wiele definicji nt. kreatywności. Poniżej zamieszczam kilka propozycji:

Kreatywność (postawa twórcza; od łac. creatus czyli twórczy) – proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji, lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami.

Kreatywność to takie widzenie rzeczy, które każdy inny także widzi i stworzenie takich związków, których nikt inny nie dostrzegł.

Kreatywność jest wyrazem naszej niepowtarzalności.

Myślenie kreatywne to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań. Alternatywna, bardziej codzienna definicja kreatywności mówi, że jest to po prostu zdolność tworzenia czegoś nowego.

kreatywnośćCechy osoby kreatywnej:

  1. Odwaga. Ludzie kreatywni podejmują się nowych zadań i są gotowi podjąć ryzyko postępu. Są ciekawi tego co może się wydarzyć. Richard L.Weaver II, Profesor na Bowling Greek University tak to wyraził:” Kreatywność oznacza gotowość wkroczenia na nowy teren”.
  2. Siła przebicia. Ludzie kreatywni nie czują lęku przed wyrażaniem swoich myśli i uczuć. Są gotowi być sobą.. J.Twitchell, finansowa doradczyni w Merrill-Lynch, pokonała swój lęk przed niezapowiedzianymi telefonami przez to jak salutowała kapitańską czapką. W ten sposób potraktowała jako przygodę to czego się bała i stała się najlepszym maklerem w Merrill- Lynch.
  3. Humor – staje się częścią kreatywności. Gdy zdarzy nam się elementy całości nieoczekiwanie nie dopasować musimy ratować się humorem. Sensowne połączenie elementów to kreatywność.
  4. Intuicja. Ludzie kreatywni wiedzą, że intuicja jest ważną częścią składową ich osobowości. Wiedzą, że intuicja jest umiejętnością ich prawej półkuli mózgu, której nie posiada lewa półkula.

Jako uzupełnienie ww. cech można dodać:

  • Dążenie do wprowadzenia porządku w sytuacje pełne chaosu.
  • Zainteresowanie niestereotypowymi problemami i ich niestereotypowym rozwiązaniem.
  • Zdolność do tworzenia nowych powiązań i stawianie nowych pytań.
  • Umiejętność wypróbowywania nowych pomysłów i ich oceniania.
  • Dążenie do rozszerzania granic swoich własnych kompetencji.
  • Motywowanie siebie przez sam problem czy nowe zadanie zamiast oczekiwania zewnętrznych gratyfikacji (pieniądze, tytuł czy uznanie.)