«

»

lt. 24 2014

Trening kreatywności

Kreatywność można/należy ćwiczyć, aby utrzymać ją w należytej formie.

Istotne etapy treningu, to:

 1. Przygotowanie – Zbieranie informacji, koncentrowanie się  i zapoznanie się ze wszystkimi aspektami problemu.
 2. Czas dojrzewania – pozostawienie na pewien czas problemu w spokoju, duchowe odprężenie i zebranie energii.
 3. Oświecenie – Efekt „Acha!” Odpowiedź pojawia się nagle – często wtedy gdy jesteśmy odprężeni i czymś innym zajęci, na przykład w czasie biegania, pod prysznicem czy w czasie jazdy samochodem.
 4. Realizacja – praktyczna strona rozwiązania problemu, szukanie pomocy u innych ludzi oraz szukanie praktycznych dróg przeprowadzenia zadania.

Zacznij od rozgrzewki twórczej. Jej celem jest:

 • ułatwienie uczestnikom treningu koncentracji na przyszłych zadaniach twórczych.
 • wprowadzenie klimatu grupowego.
 • stymulowanie operacji myślenia dywergencyjnego (rozbieżnego):
  • płynność myślenia,
  • giętkość myślenia,
  • oryginalność myślenia.

 

Drugi etap to ćwiczenie myślenia pytajnego, czyli twórczego widzenia świata:

 • zdolność dostrzegania problemów – zdolność do wykrywania luk, wad, niedostatków, ale i trudności w różnych sytuacjach i działaniach ludzi.
 • zdolność do formułowania pytań:
  • pytania faktologiczne – Co? kto? Gdzie?
  • pytania proceduralne – jak? W jaki sposób?
  • pytania organizujące informacje:
   • pytania o cel:
    • obiektywne: Dlaczego? Jak doszło do …?
    • przypuszczające: Dlaczego nie …?
   • pytania hipotetyczne: co się zdarzy dalej …?
   • pytania spekulatywne: Co by było gdyby? Co się zdarzy jeśli …?
 • zdolność re-formułowania pytań (redefiniowanie problemów)

 

Trzeci etap to twórcze łączenie – ćwiczenie myślenia kombinacyjnego:

 • Łączenie różnych przedmiotów lub pojęć w całość.
 • Tworzenie całości z różnych składników.
 • Pobudzanie do łączenia (kojarzenia) rzeczy i idei ze sobą, bardzo często odległych od siebie, aby uzyskać nową perspektywę w generowaniu twórczych rozwiązań lub osiągnięć.

Czwarty etap to twórcze przekształcenia – ćwiczenie myślenia transformacyjnego:

 • Transformacje to operacje myślenia polegające na przekształceniu wybranych właściwości jakiegoś przedmiotu, procesu lub stanu rzeczy i osiąganiu w rezultacie nowego, zmienionego przedmiotu, procesu czy stanu rzeczy.
 • Przekształcenia figuralne – wyobrażenie obrazów rzeczy lub procesów
 • Przekształcenia semantyczne – na słowach i ich znaczeniach
 • Przekształcenia behawioralne – na konkretnych rzeczach lub procesach
 • Przekształcenia wierne
 • Przekształcenia dalekosiężne