lt. 24 2014

Trening kreatywności

Kreatywność można/należy ćwiczyć, aby utrzymać ją w należytej formie.

Istotne etapy treningu, to:

 1. Przygotowanie – Zbieranie informacji, koncentrowanie się  i zapoznanie się ze wszystkimi aspektami problemu.
 2. Czas dojrzewania – pozostawienie na pewien czas problemu w spokoju, duchowe odprężenie i zebranie energii.
 3. Oświecenie – Efekt „Acha!” Odpowiedź pojawia się nagle – często wtedy gdy jesteśmy odprężeni i czymś innym zajęci, na przykład w czasie biegania, pod prysznicem czy w czasie jazdy samochodem.
 4. Realizacja – praktyczna strona rozwiązania problemu, szukanie pomocy u innych ludzi oraz szukanie praktycznych dróg przeprowadzenia zadania.

Zacznij od rozgrzewki twórczej. Jej celem jest:

 • ułatwienie uczestnikom treningu koncentracji na przyszłych zadaniach twórczych.
 • wprowadzenie klimatu grupowego.
 • stymulowanie operacji myślenia dywergencyjnego (rozbieżnego):
  • płynność myślenia,
  • giętkość myślenia,
  • oryginalność myślenia.

 

Drugi etap to ćwiczenie myślenia pytajnego, czyli twórczego widzenia świata:

 • zdolność dostrzegania problemów – zdolność do wykrywania luk, wad, niedostatków, ale i trudności w różnych sytuacjach i działaniach ludzi.
 • zdolność do formułowania pytań:
  • pytania faktologiczne – Co? kto? Gdzie?
  • pytania proceduralne – jak? W jaki sposób?
  • pytania organizujące informacje:
   • pytania o cel:
    • obiektywne: Dlaczego? Jak doszło do …?
    • przypuszczające: Dlaczego nie …?
   • pytania hipotetyczne: co się zdarzy dalej …?
   • pytania spekulatywne: Co by było gdyby? Co się zdarzy jeśli …?
 • zdolność re-formułowania pytań (redefiniowanie problemów)

 

Trzeci etap to twórcze łączenie – ćwiczenie myślenia kombinacyjnego:

 • Łączenie różnych przedmiotów lub pojęć w całość.
 • Tworzenie całości z różnych składników.
 • Pobudzanie do łączenia (kojarzenia) rzeczy i idei ze sobą, bardzo często odległych od siebie, aby uzyskać nową perspektywę w generowaniu twórczych rozwiązań lub osiągnięć.

Czwarty etap to twórcze przekształcenia – ćwiczenie myślenia transformacyjnego:

 • Transformacje to operacje myślenia polegające na przekształceniu wybranych właściwości jakiegoś przedmiotu, procesu lub stanu rzeczy i osiąganiu w rezultacie nowego, zmienionego przedmiotu, procesu czy stanu rzeczy.
 • Przekształcenia figuralne – wyobrażenie obrazów rzeczy lub procesów
 • Przekształcenia semantyczne – na słowach i ich znaczeniach
 • Przekształcenia behawioralne – na konkretnych rzeczach lub procesach
 • Przekształcenia wierne
 • Przekształcenia dalekosiężne

lt. 24 2014

Kreatywność – definicje

W literaturze można spotkać wiele definicji nt. kreatywności. Poniżej zamieszczam kilka propozycji:

Kreatywność (postawa twórcza; od łac. creatus czyli twórczy) – proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji, lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami.

Kreatywność to takie widzenie rzeczy, które każdy inny także widzi i stworzenie takich związków, których nikt inny nie dostrzegł.

Kreatywność jest wyrazem naszej niepowtarzalności.

Myślenie kreatywne to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań. Alternatywna, bardziej codzienna definicja kreatywności mówi, że jest to po prostu zdolność tworzenia czegoś nowego.

kreatywnośćCechy osoby kreatywnej:

 1. Odwaga. Ludzie kreatywni podejmują się nowych zadań i są gotowi podjąć ryzyko postępu. Są ciekawi tego co może się wydarzyć. Richard L.Weaver II, Profesor na Bowling Greek University tak to wyraził:” Kreatywność oznacza gotowość wkroczenia na nowy teren”.
 2. Siła przebicia. Ludzie kreatywni nie czują lęku przed wyrażaniem swoich myśli i uczuć. Są gotowi być sobą.. J.Twitchell, finansowa doradczyni w Merrill-Lynch, pokonała swój lęk przed niezapowiedzianymi telefonami przez to jak salutowała kapitańską czapką. W ten sposób potraktowała jako przygodę to czego się bała i stała się najlepszym maklerem w Merrill- Lynch.
 3. Humor – staje się częścią kreatywności. Gdy zdarzy nam się elementy całości nieoczekiwanie nie dopasować musimy ratować się humorem. Sensowne połączenie elementów to kreatywność.
 4. Intuicja. Ludzie kreatywni wiedzą, że intuicja jest ważną częścią składową ich osobowości. Wiedzą, że intuicja jest umiejętnością ich prawej półkuli mózgu, której nie posiada lewa półkula.

Jako uzupełnienie ww. cech można dodać:

 • Dążenie do wprowadzenia porządku w sytuacje pełne chaosu.
 • Zainteresowanie niestereotypowymi problemami i ich niestereotypowym rozwiązaniem.
 • Zdolność do tworzenia nowych powiązań i stawianie nowych pytań.
 • Umiejętność wypróbowywania nowych pomysłów i ich oceniania.
 • Dążenie do rozszerzania granic swoich własnych kompetencji.
 • Motywowanie siebie przez sam problem czy nowe zadanie zamiast oczekiwania zewnętrznych gratyfikacji (pieniądze, tytuł czy uznanie.)

lt. 24 2014

Czy szkoły zabijają kreatywność?

Pewnie nie raz, każdy z nas zastanawiał, jak to możliwe, że niektórym tak łatwo przychodzi wymyślanie nowych rzeczy czy generowanie innowacyjnych rozwiązań. Zdolność tworzenia czegoś nowego lub kreowania rozwiązań są cechami osób kreatywnych.

Zadziwiające jest to, że każde dziecko jest kreatywne: potrafi wymyślać, improwizować, tworzyć rozwiązania na poczekaniu i nigdy nie przestaje się dziwić. Co się zatem dzieje z tą naszą wrodzoną kreatywnością?

Bardzo ciekawy wykład na ten temat wygłosił Ken Robinson, opisując jak zostajemy, na skutek szablonowego podejścia do procesu nauczania, wyedukowani z myślenia kreatywnego.

 

 

 

Kreatywność nie jest nam dana raz na zawsze, trzeba o nią walczyć.

Gotowi?

Jeśli tak, to zapraszam do lektury.

Gru 14 2013

Mózg w edukacji

Jak wykorzystać wiedzę o funkcjonowaniu ludzkiego mózgu w edukacji?

Strona poświęcona nauczaniu zgodnie z najnowszą wiedzą o naszym mózgu. Zobacz, jak wyobrażają sobie dzieci swoją szkołę.

Planuję na początek opisać 3 zagadnienia mające bezpośredni wpływ na skuteczność nauczania:

1. Techniki uczenia się

2. Sztuka komunikacji

3. Motywacja

Serdecznie zapraszam do lektury oraz do współpracy.

Gru 14 2013

Parę słów o motywacji

Jak skutecznie motywować?

Jak sprawić aby nam się chciało?

Gru 13 2013

Zasady poprawnej komunikacji

W dziale zamieszczam najważniejsze zasady komunikacji.

Gru 13 2013

Jak uczyć skutecznie?

W dziale zamieszczam skuteczne i sprawdzone sposoby uczenia.

 

» Nowsze posty