«

»

wrz. 29 2014

Wymiar koncentracji – ćwiczenia aktywujące pień mózgu i płat czołowy (rozciągające)

1) Sowa – jedną ręką chwyć mocno mięśnie barku, głowę powoli odwracaj w lewo a potem w prawo, podbródek trzymaj prosto. Głową sięgaj maksymalnie w prawo i w lewo, aby rozluźnić mięśnie szyjne. Zrób wdech, gdy głowa jest w skrajnym położeniu tu gdzie ręka trzyma ramię, wydech w czasie obrotu głowy. Powtórz trzymając drugą ręką drugie ramię.
Co zyskasz – przekraczanie środkowej audialnej linii (poprawa uwagi słuchowej, percepcji i pamięci), słuchanie własnego głosu, doskonalenie dialogu wewnętrznego, rozwój luźnego ruchu oczu, poprawa słuchania ze zrozumieniem, mowę i ustny komunikat, matematyczne wyliczenia, usprawnienie pamięci i pracy z komputerem.

2) Aktywna ręka – podnieś rękę do góry, chwyć ją drugą ręką. Podniesiona ręka stawia opór ręce trzymającej na wydechu w czterech kierunkach: w stronę głowy, do przodu, do tyłu, od ucha. Powtórz wszystko zmieniając ręce. Co zyskasz – rozwój wyraźnej mowy i językowych zdolności, rozluźnianie przepony, koordynacja „ręka-oko”, poprawa kaligrafii, usprawnienie zasad pisowni, twórcze pisanie.

3) Zginanie stopy – usiądź zegnij nogę w kolanie i połóż ją na udzie drugiej nogi, tak by zewnętrzna kostka dotykała uda. Końcami palców chwyć podstawę i miejsce mocowania mięśnia podudzia, następnie zginaj i prostuj stopę. Co zyskasz – integracja tylnych i przednich części mózgu, rozwój wyraźnej mowy i językowych umiejętności, zrozumienie w czasie czytania i słuchania, zdolność twórczego pisania, zdolność podążania za logiką zadania i dokończenia go.

4) Pompowanie piętą (przyciskanie dzwonka – stań prosto, odstaw jedną nogę do tyłu stawiając ją na palcach. Na wydechu zegnij w kolanie nogę stojącą z przodu a piętę tylnej nogi staraj się postawić na podłodze. Na wdechu podnoś się, prostując przednią nogę i podnosząc piętę tylnej nogi. Tylna noga powinna być wyprostowana. Zmień nogi. Co zyskasz – integracja tylnych i przednich części mózgu, rozwój wyraźnej mowy i językowych umiejętności, słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, zdolności twórczego pisania, zdolności do zakańczania rozpoczętego procesu.

5) Luźne skłony (sięganie po piłkę) – stań i skrzyżuj nogi w kostkach, zrób luźny skłon tułowia do przodu wyciągając ręce przed siebie (jakby oddając ciało działaniu przyciągania ziemskiego).
Co zyskasz – odczuwanie uziemienia i stabilności, poprawa: wzrokowej integracji, czytania ze zrozumieniem, liczenia w pamięci, abstrakcyjnego myślenia.

6) Wypady – rozstaw nogi szerzej od pleców, przekręć nogi tak by stopy były ustawione do siebie pod kątem prostym, Zegnij jedną nogę w kolanie i przenieś nogi, drugą nogę trzymaj prosto. Tułów trzymaj prosto. Zrób wypad na zgiętą nogę i odwróć głowę w stronę zgiętej nogi.
Co zyskasz – przekraczanie i praca w środkowej strefie ciała, rozwój percepcji przestrzennej i zrozumienia, relaksacja całego ciała, aktualizacja pamięci krótkotrwałej.

7) Wahadło – opuść podbródek maksymalnie w dół, poruszaj głową powoli od jednego ramienia do drugiego, oddychaj swobodnie.
Co zyskasz – poprawa: obuocznego patrzenia, umiejętności pisania, czytania, stabilności, uziemienia, rozluźnienia centralnego układu nerwowego, sprawność: głośnego czytania, cichego czytania, mowy i języka.

8) Kobra – usiądź i oprzyj dłonie na stole, trzymaj plecy rozluźnione, zacznij oddychać tak jakby „od podstawy kręgosłupa”. Skup się na oddechu tak jakby był źródłem twej siły (a nie pracą mięśni).
Co zyskasz – przekraczanie środkowej linii ciała, , rozluźnienie centralnego układu nerwowego, obuoczne widzenie, zgodna praca obojga oczu, słuchanie ze zrozumieniem, poprawa umiejętności mowy, kontrola motoryki precyzyjnej.

Tekst pochodzi ze strony: http://www.fazi.strefa.pl/MOZG.html