«

»

wrz. 29 2014

Wymiar lateralności – ćwiczenia aktywujące lewą i prawą półkulę mózgu

Zestaw ćwiczeń na przekraczanie środkowej linii ciała

1) Ruchy naprzemienne – w pozycji stojącej dotykanie lewą ręką prawego podniesionego kolana i odwrotnie dotykanie prawą ręką podniesionego lewego kolana (ćwiczenie przypomina chodzenie/marsz w miejscu). Naprzemienne, równoczesne odchylanie lewej nogi, prawej ręki oraz lewej ręki i prawej nogi, albo – również naprzemienne – dotykanie prawą ręką lewej stopy i lewą ręką stopy prawej. Dotykanie lewą ręką prawego ucha i odwrotnie, krzyżowanie wyprostowanych ramion przed klatką piersiową na zmianę, tak, aby wyżej była ręka lewa, potem prawa, dotykanie prawą ręką lewej pięty przed sobą z jednoczesnym uniesieniem w górę lewej wyprostowanej ręki i odwrotnie. W pozycji leżącej dotykanie na przemian prawym łokciem lewego kolana, lewym prawego. Ruchy naprzemienne powinny być wykonywane możliwie powoli i stosowane w ciągu dnia możliwie jak najczęściej i w urozmaicony sposób wykorzystując swoją wyobraźnię. Jak wskazuje nazwa należy połączyć ruch prawej nogi z ruchem lewej ręki i odwrotnie. Zacznij od zwykłego marszu w miejscu z wymachiwaniem rąk, a potem wymyślaj inne ćwiczenia wykorzystując wyobraźnię.
Co zyskasz – wzmożenie aktywności organizmu, ogólna poprawa koordynacji ruchowej lewej i prawej strony ciała, wzmocnienie oddechu, wzrost energii, poprawa: wzroku, słuchu, pisania, pamięci. Usprawnienie umiejętności: czytania, czytania ze zrozumieniem

2) Leniwe ósemki – zaciśnij pięść i kreśl kciukiem skierowanym do góry, na wysokości oczu płynnym ruchem poziomą (położoną) ósemkę wodząc oczami po kształcie tej usemki (mając głowę nieruchomo), zaczynając od punktu środkowego w lewo do góry (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) a później w prawo do góry (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Zakreśl ósemkę po 5 razy, najpierw lewą ręka potem prawą i obiema jednocześnie. Ósemki można kreślić w przestrzeni, na dłoni, plecach drugiej osoby, na papierze, tablicy lub piasku czy ścianie. W celu rozluźnienia mięśni ciała, można ósemkę rysować różnymi częściami ciała np. biodrami, nogami, stopami, kolanami, nosem. Podczas wykonywania ćwiczenia można, stać, siedzieć lub leżeć.
Co zyskasz – wzmocnienie integracji pracy obu półkul mózgowych, usprawnienie percepcji wzrokowej (koordynacja wzroku), polepszenie widzenia obwodowego, pomoc w czytaniu i pisaniu (polepszenie mechanizmu czytania – ruch oczu z lewej do prawej), poprawa pamięci krótko i długo trwałej, relaksacja, wyciszenie, aktywizacja mózgu dla przekraczania środkowej wizualnej linii, rozpoznawanie znaków przy pisaniu, usprawnienie czytania ze zrozumieniem, płynności pisania, poprawa poczucia równowagi, zdolność postrzegania obydwoma oczyma.

3) Rysowanie oburącz – na płaszczyźnie lub w przestrzeni narysuj oś symetrii (linię wględem środka) na wprost nosa, rysuj obydwoma rękoma jednocześnie tak, by rysunek z jednej strony był zwierciedlanym odbiciem drugiej strony. Można rysować w powietrzu na „niewidzialnej planszy”. Zacznij od prostych rysunków: litery, liczby, choinka, domek, serca – jedno pod drugim itp., wykonuj lustrzane ruchy rąk (np. lewą stronę choinki – rysuj lewą ręka, prawą stronę – prawą ręką). Możesz pisać swoje imię od środka na zewnątrz (lub od zewnątrz do środka, jeśli jesteś leworęczny). Wykorzystaj to ćwiczenie do zapisywania słów czy wzorów, które chcesz zapamiętać.
Co zyskasz – Poprawa: pisania, zapamiętywania, koordynacji ręka-oko, orientacji w przestrzeni, rozluźnienie napięcia: nadgarstków, ramion, obręczy barkowej, przekraczanie środkowej kinestetycznej linii ciała, uświadomienie przestrzeni wokół siebie oraz wzrokowe rozróżnianie, poprawa umiejętnośći matematycznych.

4) Alfabetyczne ósemki – (modyfikacja leniwej ósemki), po narysowaniu kilku leniwych ósemek wpisujemy w nią małe pisane litery, w lewej lub prawej połowie w zależności od kierunku pisania, pierwszego odcinka danej litery, który ma być zgodny z kierunkiem ósemki. Po każdej literze rysujemy kilka leniwych ósemek. Ćwiczenie można wykonywać w przestrzeni lub na płaszczyźnie.
Co zyskasz – Poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej ręka-oko i automatyzajca pisania i literowania, usprawnienie techniki i zasad pisowni. Ułatwienie nauki i poprawnego stosowania zasad ortografii, zwiększenie obszaru obwodowego widzenia, poprawia twórcze pisanie, pomaga w rozpoznawaniu i kodowaniu symboli, poprawia zdolności manualne, precyzję ruchów.

5) Słoń – wyciągnij rękę w przód, grzbietem dłoni do góry, głowę połóż na ramieniu wyciągniętej ręki, nogi w kolanach lekko ugięte, mały rozkrok. Rysuj ręką w powietrzu obszerne leniwe ósemki (ucho przyklejone do ramienia). Całe ciało prostuj. Wzrok podąża za poruszającą się ręką. Zrób to samo drugą ręką pamiętając, że w obu przypadkach kierunek pisania w lewo do góry. Ćwiczenie powtarzamy po trzy, cztery razy każdą ręką.
Co zyskasz – przekroczenie środkowej audytywnej linii ciała, stymulacja mowy wewnętrznej, wzmocnienie koordynacji ręka-oko, poprawa mowy, pisma, percepcji słuchowej i ruchu, a także organizacji, równowagi, koncentracji i zapamiętywania (szczególnie cyfr), twórcze myślenie, słuchanie własnego głosu, rozwój pamięci długotrwałej, poprawa zintegrowanego widzenia.

6) Motyl na suficie – Podnosimy do góry głowę i nosem na suficie kreślimy leżące ósemki. Zaczynamy w lewo do góry
Co zyskasz – koordynacja wzrokowo ruchowa, poprawa mechanizmu czytania i pisania.

7) Kołyska – usiądź na podłodze, ręce lekko ugięte oprzyj z tyłu utrzymując tułów podniesiony. Nogi zegnij w kolanach i podnieś stopy do góry. Usuń napięcie w jednym biodrze potem w drugim, robiąc nieduże ruchy nogami przenosząc zgięte w kolanach nogi z jednej strony na drugą.
Co zyskasz – symulację przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego, zwiększenie aktywności mózgu, wzmocnienie systemu nerwowego, niwelację nadmiernych napięć, rozwój zdolności do pracy w środkowym polu ciała, umiejętności wzrokowego śledzenia za ruchami w kierunku od lewej do prawej strony, nawyki skupiania uwagi i zrozumienia

8) Rowerek – w pozycji leżącej – wykonaj to ćwiczenie na miękkiej powierzchni. Podnieś ręce i głowę do góry, obejmij głowę dłońmi i podtrzymuj ją. Prawym łokciem dotykaj lewego kolana, potem lewym łokciem prawego kolana, itd. Oddychaj rytmicznie.
Co zyskasz – integracja lewej i prawej strony ciała, poprawa czytania, poprawa umiejętności słuchania, pisania, usprawnienie zasad pisowni i zdolności matematycznych.

9) Krążenie szyją – zawieszamy ciężko głowę i powolnym ruchem przenosimy ją od ramienia do ramienia, tak aby broda była jak najbliżej klatki piersiowej. Robimy to na wydechu. W skrajnym bocznym położeniu głowy wykonujemy wdech i powtarzamy czynność.
Co zyskasz – relaksacja, zwiększenie koncentracji, pogłębienie oddechu, wzmocnienie środkowego pola widzenia, poprawa czytania ze zrozumieniem, wyrażania emocji, myślenia, pamięci i zdolności matematycznych

Tekst pochodzi ze strony: http://www.fazi.strefa.pl/MOZG.html