«

»

wrz. 08 2014

Jak ciekawie i skutecznie uczyć matematyki?

Notice

Uwaga! Matematyka może być ciekawa!

Ciekawe lekcje matematyki to niestety rzadkość. Dlatego niezwykle cenne jest odpowiednie przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z matematyki. Z pomocą przychodzi projekt PIKTOGRAFIA – Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem piktogramów Asylco, który jest projektem realizowanym w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3.4 Poprawa jakości kształcenia.

Jak podają autorzy: „Język symboliczny jest nie tylko skutecznym narzędziem do komunikowania się w różnych sytuacjach, ale jest również potężnym narzędziem ułatwiającym rozwiązywanie problemów, w tym także dotyczących życia codziennego. Język symboliczny jest narzędziem wspierającym myślenie matematyczne, ale sam także musi być przez matematyczne myślenie wspierany.”

Na stronie projektu, znajdują się scenariusze lekcji oraz materiały, które uatrakcyjnią każdą lekcję matematyki oraz skutecznie aktywizują uczniów do nauki.

Opracowany pakiet edukacyjny dostarczany jest w wersji elektronicznej. Posługiwania się nim można nauczyć się w ramach szkolenia e-learningowego.