«

»

Maj 19 2014

Blogi w edukacji

Jak wykorzystać blog w trakcie lekcji oraz aktywizować uczniów do twórczej, kreatywnej pracy?

Zobacz, jak dzięki kilku prostym zabiegom możesz uatrakcyjnić swoje zajęcia.

blog